Oddelegowana pomoc techniczna Polycom

Skorzystaj z dedykowanej pomocy technicznej Polycom, udzielanej w wyznaczonym przez Ciebie miejscu przez oddelegowanego technika

Dedykowane, techniczne wsparcie dla rozwiązań Polycom świadczone u klienta

Opierasz decyzje biznesowe na wielu czynnikach charakterystycznych dla własnego środowiska biznesowego. Decyzja o posiadaniu technika-specjalisty w firmie lub zlecaniu tych usług podmiotowi zewnętrznemu, która ma na celu maksymalizację wykorzystania Twojego rozwiązania komunikacyjnego, ma kluczowe znaczenie dla uzyskania szybszego zwrotu z inwestycji.

Oddelegowana pomoc techniczna Polycom eliminuje wszelkie potencjalne obciążenie pracowników wewnętrznych, zapewniając pomoc technika Polycom , dostępnego do 40 godzin tygodniowo przez określony czas. Rezydujący w wyznaczonym miejscu lub obiekcie, oddelegowany inżynier może również udawać się do innych placówek Twojej firmy, zgodnie z warunkami uzgodnionymi z firmą Polycom.

Technik będzie obsługiwać codzienne operacje na miejscu, rozwiązywać problemy techniczne i pomagać w zarządzaniu poziomami usług.

Firma Polycom oferuje możliwość wyboru – technicy-rezydenci zostali podzieleni na trzy kategorie, z których każda reprezentuje inny poziom zaawansowania wiedzy technicznej. Kategoria rezydenta powinna zostać dostosowana do wymagań danego przedsiębiorstwa.

Zalety oddelegowanej pomocy technicznej Polycom:

  • wzbogacenie doświadczenia własnej kadry technicznej dzięki wiedzy oddelegowanego technika Polycom udzielającego wsparcia na miejscu, w Twojej firmie
  • sprawniejsze zarządzanie problemami i rozwiązywanie ich
  • dostępna na miejscu osoba posiadająca bezpośredni dostęp do całej bazy wiedzy Polycom i dodatkowej, zdalnej wiedzy
  • świadczenie usług przez osobę, która jest ekspertem w dziedzinie produktów Polycom i jest zaznajomiona ze środowiskiem Twojej firmy

Zasoby

Powiązane produkty i usługi