Usługa Polycom Advantage i Polycom Advantage Plus

Zmień swoją perspektywę dzięki usługom pomocy technicznej gwarantującym dodatkowe korzyści w kilku prostych krokach

Zmień swoją perspektywę dzięki usługom pomocy technicznej gwarantującym dodatkowe korzyści

Wraz ze zwiększeniem rozmiaru, zakresu i złożoności środowiska ujednoliconej komunikacji, coraz trudniej jest skutecznie zarządzać inwestycjami w rozwiązania wideokonferencyjne, wykorzystywać najnowsze funkcje oraz zapewniać możliwie jak najlepsze wrażenia użytkownikowi.

Niemniej jednak czynniki te nadal mają kluczowe znaczenie w zakresie pomyślnego wdrażania rozwiązań współpracy wideo.

W przypadku dużych i rozwijających się firm usługa Polycom Advantage stanowi pierwszy krok do stawienia czoła tym wyzwaniom. Usługa poziomu Advantage gwarantuje model samoobsługowy w zakresie przeszkolenia użytkowników w celu używania technologii wideo, cenne i umożliwiające działanie informacje dotyczące statusu i wykorzystania oraz krótszy czas rozwiązania problemu.

W przypadku większych organizacji wykorzystujących rozwiązania infrastrukturalne firmy Polycom o kluczowym znaczeniu usługa Advantage Plus stanowi następny etap. Modułowe rozwiązanie stworzone w oparciu o obowiązującą umowę na usługę Polycom Advantage. Modułowość usługi umożliwia lepsze dopasowanie do Twoich potrzeb w zakresie IT przy użyciu ukierunkowanego na określony cel, dopasowanego i elastycznego rozwiązania. Wybierz tylko moduły, które spełniają Twoje potrzeby biznesowe.

Kluczowe korzyści płynące z korzystania z usługi Polycom Advantage:

 • Zapewnienie wglądu w wykorzystanie technologii wideo, który pomaga podejmować świadome decyzje w określonym czasie
 • Pomyślne wdrożenie i zwiększenie zwrotu z inwestycji w produkty służące do przeprowadzania wideokonferencji
 • Nadawanie priorytetowego dostępu ekspertom i działowi pomocy technicznej, gdy jest to konieczne

Dodatkowe korzyści płynące z korzystania z usługi Advantage Plus:

 • Uzyskanie najwyższego poziomu reakcji i rozwiązywanie problemów w zakresie zgłoszeń serwisowych
 • Korzystanie z bliższej współpracy biznesowej i technicznej z firmą Polycom
 • Zwiększenie zwrotu z inwestycji poprzez pomyślne wdrożenie rozwiązania wideo w całej organizacji
 • Wesprzyj swój zespół IT ekspertami w zakresie rozwiązań służących do przeprowadzania konferencji i współpracy

Usługa Polycom Advantage cechuje się następującymi zaletami:

 • Analiza wykorzystania technologii wideo oraz testy wydajności
 • Dostęp do portalu wdrożeniowego Polycom Starter Edition
 • Priorytetowa pomoc telefoniczna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i dostęp do ekspertów technicznych
 • Udoskonalenia i aktualizacje oprogramowania
 • Wymiana części z wyprzedzeniem*
 • Dostęp do narzędzi wsparcia online
 • Opcja dodania wsparcia świadczonego u klienta przez specjalistę ds. obsługi klienta podczas godzin roboczych

*Wymiana części z wyprzedzeniem obejmuje wysyłkę części tego samego dnia roboczego w przypadku zgłoszeń serwisowych otrzymanych przed upłynięciem lokalnego terminu wysyłki. Dostawa jest zaplanowana na kolejny dzień roboczy, lecz podlega opóźnieniom związanym z kontrolą celną oraz innymi zewnętrznymi procesami logistycznymi.

Następujące moduły są obecnie dostępne w ramach usługi Advantage Plus:

Business Critical Support1 (BCS) — moduł mający na celu zapewnienie najwyższego poziomu reakcji i rozwiązywania problemów dla organizacji potrzebujących maksymalnej wydajność sieci wideo. Wspierający funkcje programu usługi Advantage oraz organizację zasobów IT, moduł BCS gwarantuje dostęp do specjalistycznego zespołu ekspertów technicznych, menedżerskich i administracyjnych, którzy są w stanie błyskawicznie zdiagnozować występujące usterki i zapewnić wysokiej jakości analizę przyczyn krytycznych problemów, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność Twojej firmy. Moduł BCS obejmuje zarówno aktualizacje wersji oprogramowania oraz zalecenia dotyczące udoskonaleń, jak również powiadomienia o problemach z zabezpieczeniami, które mogłyby potencjalnie wywrzeć negatywny wpływ na Twoje rozwiązanie Polycom. 

Infrastructure Remote Monitoring2 (IRM) — moduł służący do zagwarantowania wyższej niezawodności i dłuższego czasu pracy bez przestojów dla kluczowych rozwiązań Polycom RealPresence oraz zmniejszonego zapotrzebowania na wewnętrzne zasoby IT. Poprzez utworzenie i udoskonalenie narzędzi w celu zapewnienia większej skalowalności oraz przewidującej inteligencji operacyjnej, Twoja infrastruktura staje się jeszcze lepsza dzięki korzystaniu z usługi.  Moduł IRM jest dostarczany przez Cloud Management Center firmy Polycom i zapewnia całodobowe, zdalne monitorowanie produktów infrastruktury Polycom, umożliwiając szybszą identyfikację i rozwiązanie problemów przy minimalnym udziale klienta lub jego braku.

Technical Account Management3 (TAM) — proaktywny, spersonalizowany program pomocy technicznej opracowany dla użytkowników kont klasy korporacyjnej wykorzystujących rozwiązania Polycom o kluczowym znaczeniu, którzy potrzebują konsultacji z firmą Polycom. Przypisany Technical Account Manager ma za zadanie pomagać Ci w rozwijaniu, zarządzaniu i optymalizacji inwestycji Polycom oraz osiągnięciu pożądanych celów biznesowych. Zespoły TAM firmy Polycom są zaznajomione z środowiskiem ujednoliconej komunikacji i współpracy oraz gwarantują stworzenie długotrwałej współpracy biznesowej poprzez zapewnianie konsultacji technicznych i najlepszych praktyk, które pomogą Ci w rozwijaniu, zarządzaniu i optymalizacji inwestycji Polycom

1 BCS wymaga objęcia wszystkich systemów infrastruktury Polycom klienta przez program usług poziomu Advantage. Zakres usług Advantage jest wymagany tylko dla infrastruktury. Niemniej jednak zachęca się klientów do skorzystania z pakietu w zakresie całej infrastruktury i wszystkich punktów końcowych.

2 IRM gwarantuje stale aktywne, zdalne monitorowanie urządzeń infrastruktury zainstalowanych w placówkach klienta, które muszą być objęte umową o świadczenie usługi Polycom Advantage oraz Business Critical Support.

3 TAM to globalna, zapewniająca dodatkowe korzyści usługa, która jest dostępna dla klientów objętych ważną umową o świadczenie usługi Advantage w zakresie całej infrastruktury głównej.

Zasoby

Polycom Services Portfolio

This brochure provides an overview of the portfolio of services available from Polycom

BROSZURA

Sample Endpoint Utilization Report

Sample monthly endpoint utilization report available with the Advantage Service

QUICK REFERENCE GUIDES

Turn your Polycom data into actionable insights

This white paper describes 10 ways to turn Polycom data into actionable insight

WHITE PAPERS

Powiązane produkty i usługi