Polycom RealPresence Resource Manager

Zarządzanie, monitorowanie i kontrola

Od sprawnej komunikacji poprzez sieci głosowe i wideo w dużej mierze zależy wydajność organizacji, a zarządzanie sieciami i urządzeniami jest niezwykle ważne dla wspierania rozwoju firmy w obliczu zmieniającej się technologii. RealPresence Resource Manager to kluczowy element wchodzący w skład pakietu Polycom RealPresence Clariti, dzięki któremu można centralnie zarządzać wszystkimi urządzeniami obsługującymi technologię Polycom, począwszy od smartfonów, tabletów i laptopów, poprzez telefony biurkowe i konferencyjne, aż po największe systemy wideokonferencyjne oraz systemy teleobecności.

Przydzielanie, zarządzanie i monitowanie

Aplikacja Polycom RealPresence Resource Manager przydziela i monitoruje tysiące urządzeń głosowych i wideo w globalnej sieci, a ponadto pozwala nimi zarządzać. Wybierz spośród 300 standardowych profili najlepszych praktyk lub w pełni dostosuj ustawienia, aby stworzyć najlepsze rozwiązanie dla potrzeb swojej firmy. Dzięki dostosowanemu pulpitowi dla każdego administratora można zarządzać wszystkimi urządzeniami głosowymi i wideo firmy Polycom oraz innymi opartymi na standardach urządzeniami głosowymi i wideo, a także rozwiązywać dotyczące ich problemy.  Skalowalność do 50 000 urządzeń pomaga w skutecznym zarządzaniu zarówno urządzeniami głosowymi, jak również mobilnymi, biurkowymi i grupowymi systemami wideo.

Funkcje książki telefonicznej, planowania i raportowania

Zapewnienie znanej funkcji książki telefonicznej oraz łatwego wybierania umożliwia użytkownikom komunikację głosową i wideo przy minimalnej pomocy technicznej ze strony działu IT. Aby tworzyć pojedyncze lub powtarzalne konferencje, rezerwować pomieszczenia i zasoby oraz zarządzać aktywnymi połączeniami, korzystaj z wbudowanego planera sieciowego lub programu Microsoft Outlook.  Udoskonal procesy w firmie związane z zarządzaniem poprzez zintegrowanie planowania za pośrednictwem pakietu interfejsu API z istniejącymi aplikacjami służącymi do tworzenia harmonogramu. RealPresence Resource Manager zapewnia zaawansowane narzędzia analityczne oraz zwrot z inwestycji, a także oferuje obsługę raportów dotyczących danych uczestników, które pochodzą z rozwiązań Polycom EagleEye Producer oraz EagleEye Director II

Głęboka integracja i współdziałanie

Zbudowany na standardach unifikacji i wideokonferencji, RealPresence Clariti integruje się z szeroką gamą aplikacji i zunifikowanych sieci komunikacyjnych przy użyciu różnych modeli i architektur wdrażania.” RealPresence Resource Manager obsługuje wdrożenia urządzeń głosowych na większości platform serwerowych do obsługi połączeń. Dzięki pakietowi interfejsu API można zintegrować komunikację z innymi aplikacjami w celu zoptymalizowania obiegu pracy.

Możliwości i zalety

 • Kontrolowanie urządzeń głosowych i wideo dzięki możliwościom przydzielania zasobów, zarządzania i monitorowania.
 • Skalowalność do 50 000 urządzeń pomagająca w skutecznym zarządzaniu zarówno urządzeniami głosowymi, jak również mobilnymi, biurkowymi i grupowymi systemami wideo.
 • Wsparcie dla pakietu RealPresence Web Suite — kluczowe elementy platformy RealPresence i pakietu RealPresence Web Suite maksymalizują możliwości współpracy wizualnej klasy korporacyjnej, sprawiając, że może do niej dołączyć każda osoba znajdująca się w dowolnym miejscu, która ma dostęp do przeglądarki i kamery internetowej.
 • Dostarczanie rozwiązań w chmurze/usług do wielu dzierżawców — organizuj rozwiązania dla wielu klientów i działów na pojedynczej platformie w celu uzyskania żądanej wydajności operacyjnej i obniżenia całkowitego kosztu posiadania.
 • Uproszczone zarządzanie i przydzielanie zasobów — dynamicznie zapewniaj systemom mobilnym, osobistym i grupowym szereg funkcji, wysoką jakość połączeń, uprawnienia przepustowości i aktualizacje oprogramowania, jednocześnie ograniczając zakres prac administracyjnych oraz dostosowywania ustawień użytkownika.
 • Scentralizowane zarządzanie urządzeniami — jedna aplikacja do monitorowania wszystkich urządzeń głosowych i wideo w sieci, do zarządzania nimi i do natychmiastowego wyświetlania informacji o stanie sieci wideo.
 • Planowanie konferencji i zarządzanie aplikacjami — aby planować i rozpoczynać połączenia wideo, korzystaj z planera internetowego, aplikacji Microsoft Outlook lub interfejsu API. Centralna aplikacja pozwalająca na zarządzane bieżącymi konferencjami typu punkt-punkt i wielostronnymi
 • Pakiet interfejsu API — połączenie tego pakietu z interfejsami API RealPresence DMA zapewnia kompletne rozwiązanie API w zakresie zarządzania wideokonferencjami.

Aplikacja RealPresence Resource Manager jest zależna od zewnętrznego sterowania połączeniami wideo (Gatekeeper/SIPRegistrar) w zakresie skalowania, co jest możliwe dzięki ścisłej integracji z RealPresence Distributed Media Application (DMA). Umożliwia to zapewnienie wysoce niezawodnych zaplanowanych konferencji, ujednoliconych schematów wybierania numerów oraz mnogości opcji dla wiodących środowisk ujednoliconej komunikacji.

Aby lepiej poznać pakiet interfejsu API, zapoznaj się z programem Polycom Developers Program. Jeśli potrzebujesz pomocy w tworzeniu aplikacji w pakiecie interfejsu API, odwiedź stronę serwisową integracji oprogramowania API — są tam opisane różne dostępne formy konsultacji.

Niezrównana architektura oparta na systemie Linux zdolna obsłużyć nawet 50 000 urządzeń. System ten preferują dostawcy usług i duże firmy. Dzięki dodatkowemu serwerowi o podwyższonej gotowości czas przestojów jest krótszy. Integracja z DMA zapewnia skalowalność i możliwość świadczenia nowych usług, takich jak mobilność, konferencje w dowolnym momencie czy planowanie.Zarządzanie siecią wideo można zautomatyzować i scentralizować — eliminuje to konieczność przeprowadzania czasochłonnego i podatnego na błędy ręcznego monitorowania i procedur zarządzania.

 • Ułatw zadanie klientowi dzięki dynamicznemu świadczeniu usług, katalogom i funkcji nawiązywania połączeń z listy kontaktów z informacją o obecności rozmówcy
 • Integracja współpracy wideo ze środowiskiem pracy dzięki pakietowi interfejsu API i innym, własnym aplikacjom
 • Można osiągnąć szybszy zwrot z inwestycji dzięki możliwości obsługi wielu użytkowników pozwalającej na zabezpieczoną i poufną obsługę wielu klientów z jednego miejsca
 • Dzięki platformie RealPresence, na którą składają się serwery podwyższonej gotowości, oddzielne funkcje obsługi połączeń, zarządzanie, urządzenia i mostkowanie, usługi wideo będą zawsze dostępne.
 • Przygotuj się na obsługę prywatnych urządzeń, ponieważ aplikacja, używając funkcji dynamicznego udostępniania i dynamicznej konfiguracji, może obsłużyć od 100 do 50 000 urządzeń wideo

Zasoby

Podsumowanie oferty rozwiązań firmy Polycom

Podsumowanie Oferty Rozwiązań Polycom

BROSZURA

White Paper: Virtualization and the Polycom RealPr...

Virtual, deploy, video, collaborate, collaboration, infrastructure, platfrom, Realpresence, dma, director, manager, manage, bandwidth,...

WHITE PAPERS

Powiązane produkty i usługi