Uproszczone współdziałanie technologii wideo

Polycom RealConnect to wykorzystująca chmurę usługa współdziałania wideo, która umożliwia podłączenie istniejących technologii wideo podczas spotkań realizowanych za pomocą Microsoft Teams lub Skype for Business.+Rozwiń

Wideo na zasadzie współdziałania jako usługa

+Rozwiń

Gotowość na przyszłe wyzwania

 • Znany z programu Outlook sposób organizowania pracy: brak zmian w sposobie planowania spotkań przez organizatora
 • Dołączanie jednym kliknięciem: Klienci Microsoft Teams i Skype for Business dołączają do spotkania za pomocą jednego kliknięcia, natomiast punkty końcowe Polycom i wybrane punkty końcowe Cisco dołączają do spotkania jednym dotknięciem przy użyciu funkcji wybierania numerów jednym dotknięciem (Polycom One Touch Dial)
 • Znany sposób obsługi spotkań — takie samo monitorowanie harmonogramu, układ wideo oraz udostępnianie treści
 • Hostowany w chmurze Microsoft Azure i oferowany jako wykorzystująca chmurę usługa współdziałania wideo
 • Obsługa lokalnych i internetowych spotkań realizowanych za pomocą Skype for Business oraz Microsoft Teams
 • Usługa chmury jest hostowana, zarządzana i obsługiwana przez dedykowany zespół Polycom
 • Mobilna licencja: Licencja usługi RealConnect pozwala migrować do chmury we własnym tempie
 • Rozwiązanie opracowane i wspierane wraz z firmą Microsoft
 • Łatwe skalowanie: usługa umożliwia łatwe skalowanie, nie wymagając przy tym większej przestrzeni w siedzibie klienta


Organizuj swoje spotkania z użyciem oprogramowania Microsoft

+Rozwiń

Usługa RealConnect

Hostowana w chmurze usługa współdziałania wideo umożliwia użytkownikom programów Microsoft Teams i Skype for Busines organizowanie spotkań i współpracuje z istniejącymi rozwiązaniami do obsługi wideokonferencji.-Zamknij

Usługa RealConnect

Wygodne planowanie spotkań Łatwe uczestnictwo w spotkaniach

 • Zaplanuj spotkanie w programie Outlook, a następnie zaproś na nie użytkowników lub wybrane pokoje
 • Funkcja „Kliknij, aby dołączyć” (Click to Join) pozwala na udział w spotkaniach z poziomu urządzeń osobistych lub systemów wideo zainstalowanych w pomieszczeniach (funkcja wybierania numerów jednym dotknięciem, Polycom One Touch Dialing)
 • Użytkownicy aplikacji Teams/Skype for Business widzą uczestników spotkania w znanym układzie połączenia oraz ich listę
 • Udostępniaj zawartość natywnym klientom i spełniającym standardy systemom pokojowym podczas spotkania

Zalety usługi hostowanej w chmurze

 • Prostota — Polycom hostuje, obsługuje i wspiera tę usługę za Ciebie
 • Niezawodność — elastyczne wdrożenie globalne z podejściem iteracyjnym w celu aktualizowania usługi na bieżąco
 • Pewność — rozwiązanie opracowane i wspierane wspólnie przez firmy Polycom i Microsoft
 • Elastyczność — klienci mogą bez problemu przejść z rozwiązań lokalnych do chmury, korzystając z tej samej licencji subskrypcji (Enterprise Wide License)
 • Enterprise Wide License (EWL) — Umożliwia wszystkim pracownikom planowanie sesji wideo z włączoną funkcją RealConnect za pośrednictwem programu Outlook

Chroń swoją obecną inwestycję wideo

 • Nie martw się o istniejące inwestycje w rozwiązania wideo, ponieważ w połączeniu Teams lub Skype for Business mogą brać udział użytkownicy urządzeń Cisco, Polycom i innych punktów końcowych, które spełniają standardy.
 • Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę wideo w celu kierowania ruchem przez zaporę internetową
 • Zaplanuj migrację do chmury na swoich warunkach

Wymagania dla użytkowników Microsoft Teams i Skype for Business


Użytkownicy Microsoft Teams
Użytkownicy Skype for Business Online
Użytkownicy lokalni Skype for Business
Serwer Microsoft Teams (Office 365) Skype for Business Online (Office 365) Skype for Business Server (lokalny) lub Lync Server 2013
Exchange Exchange Online i Exchange Server (2010 lub nowszy) Exchange Online i Exchange Server (2010 lub nowszy) Exchange Online i Exchange Server (2010 lub nowszy)
Wersja pakietu Office Pakiet Office 2016 i Office 2013 Pakiet Office 2016 Click-to-Run*wersja 16.0.7688.2048 lub nowsza (PC) lub 15.38.0 (kompilacja 17090200) lub nowsza (MAC) Pakiet Office 2016 i Office 2013
Produkty do obsługi zapór Wymagany Wymagany Wymagany
Inne Pakiet Office 365 z globalnymi uprawnieniami administratora
Przepustowość dla połączenia wideo przez internet
Pakiet Office 365 z globalnymi uprawnieniami administratora
Przepustowość dla połączenia wideo przez internet
Azure AD / Office 365 z globalnymi uprawnieniami administratora
SfB/Lync Edge Server
Cloud Relay (lekka maszyna wirtualna)
Przepustowość dla połączenia wideo przez internet
Wdzwanianie do konferencji PSTN


Wdrożenie lokalne z istniejącą infrastrukturą Polycom RealPresence

 • Jeśli posiadasz istniejącą infrastrukturę serwerową Polycom RealPresence lub takie oprogramowanie jak RealPresence Clariti, funkcja Polycom RealConnect jest obsługiwana w spotkaniach realizowanych z użyciem aplikacji Skype for Business Server lub Skype for Business Online. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Polycom lub jej partnerami.

Microsoft i Polycom — współdziałanie wideo w chmurze

Obejrzyj prezentację nowej usługi współdziałania wideo firmy Polycom opartej na chmurze przeznaczonej dla użytkowników pakietu Office 365.

OBEJRZYJ FILM
+Rozwiń

Usługa wybierania numerów jednym dotknięciem (One Touch Dial)

Usługi hostowane w chmurze pozwalają cieszyć się tym samym prostym sposobem dołączania do konferencji przy użyciu jednego kliknięcia, jak odbywa się to w przypadku klientów programu Skype for Business. Rozwiązanie dostępne bezpłatnie dla klientów usługi RealConnect.

-Zamknij

Usługa wybierania numerów jednym dotknięciem (Polycom One Touch Dial)

Subskrypcja usługi Polycom RealConnect obejmuje bezpłatny dostęp do usługi wybierania numerów jednym dotknięciem (Polycom One Touch Dial) hostowanej w chmurze firmy Microsoft. Aplikacja wybierania numerów jednym dotknięciem (One Touch Dial) pozwala punktom końcowym wideo Polycom, jak również wybranym punktom końcowym Cisco na dołączenie do spotkań realizowanych za pomocą Skype for Business z włączoną opcją RealConnect za jednym dotknięciem.

Dołączanie tak proste jak w przypadku Teams / Skype for Business (opcja „Kliknij, aby dołączyć” (Click to Join))

Aplikacja wybierania numerów jednym dotknięciem (Polycom One Touch Dial) umożliwia użytkownikom dołączenie do zaplanowanych spotkań jednym kliknięciem z poziomu oprogramowania Polycom i wybranie pokoju wideo na punkcie końcowym firmy Cisco poprzez wykorzystanie integracji kalendarzy w programie Outlook. Dzięki aplikacji wybierania numerów jednym dotknięciem (One Touch Dial) użytkownik może poruszać się po pomieszczeniu, wybrać spotkanie i dołączyć do konferencji za pomocą jednego kliknięcia.

Proste zapraszanie pokojów

Nie trzeba już zapamiętywać nazw punktów końcowych wideo w salach konferencyjnych — wystarczy dodać do zaproszenia na spotkanie wybrane pokoje konferencyjne. Gdy punkt końcowy wideo jest powiązany z zasobem pokoju konferencyjnego w Exchange, automatycznie zaakceptuje on lub odrzuci zaproszenie, w zależności od dostępności pokoju. Dzięki aplikacji wybierania numerów jednym dotknięciem (Polycom One Touch Dial) możesz wchodzić do pokoju konferencyjnego i dołączać do spotkania w ciągu kilku sekund.

Korzyści płynące z zastosowania aplikacji wybierania numerów jednym dotknięciem (Polycom One Touch Dial)

 • Spójne i proste wybieranie numeru — opcja „Kliknij, aby dołączyć” (Click to Join) podobna do funkcji dostępnej dla klientów Microsoft Teams i Skype for Business
 • Skrócony czas dołączania do spotkania — aby dołączyć do spotkania, wystarczy nacisnąć jeden przycisk na pilocie lub dotknąć panelu
 • Zapobiega błędom użytkowników — eliminuje pomyłki podczas wybierania numeru


Wymagania dla aplikacji wybierania numerów jednym dotknięciem (One Touch Dial)

 • Obsługiwane punkty końcowe Polycom: RealPresence Debut, HDX, Trio, punkty końcowe oparte na RealPresence Group Series i Group Series
 • Obsługiwane punkty końcowe Cisco: Cisco Telepresence (EX, Profile, MX, Integrator C Series i SX20) oraz Spark Room Series
 • Pakiet Office 365 z globalnymi uprawnieniami administratora (w celu rejestracji do usługi chmury Polycom)
 • Exchange Online lub Exchange Server z usługą Exchange Web Service
 • Pełna lista obsługiwanych punktów końcowych wideo i wymagań znajduje się w portalu obsługi chmury

Zasoby

Portal pomocy online dla RealConnect for Office 365

Wejdź na portal pomocy online, aby zapoznać się z dokumentacją online, obejrzeć filmy instruktażowe i przeglądać strony społecznościowe

WIĘCEJ INFORMACJI

Usługa Polycom RealConnect — karta katalogowa

Dowiedz się więcej o tym, jak rozwiązania Polycom RealConnect zapewniają bezproblemowe współdziałanie w zakresie przesyłania wideo dzięki oprogramowaniu Skype for Business i pakietowi Office 365

POBIERZ TERAZ

Videos